Articles

POLITICO

När nationen närmade sig sitt tredje år av inbördeskrig undertecknade President Abraham Lincoln denna dag 1863 Emancipation proklamationen. Det femsidiga manifestet förklarade” att alla personer som hålls som slavar ”inom de upproriska staterna” är och hädanefter ska vara fria.”

dess breda formulering åt sidan lämnade dokumentet ändå slaveri på plats i de lojala gränsstaterna. Det undantog också de delar av konfederationen som hade kommit under federal kontroll. Viktigast av allt var den utlovade friheten premiserad på en facklig seger.

vid årets slut såg det inte bra ut för facket. De konfedererade styrkorna hade övervunnit unionens trupper i en serie betydande strider. Både Storbritannien och Frankrike vägde om de skulle erkänna de konfedererade staterna i Amerika som en separat oberoende nation. i ett brev från augusti 1862 till New York Tribune-redaktören Horace Greeley skrev Lincoln att ”mitt främsta syfte i denna kamp är att rädda unionen, och det är inte heller att rädda eller förstöra slaveri.”Presidenten hoppades att förklara en nationell politik för frigörelse skulle stimulera en rush av de sydliga slavarna i den beleagerade Union army och därigenom störa Konfederationens arbetsintensiva ekonomi.

medan proklamationen inte avslutade slaveriet, förändrade den ändå krigets karaktär. Hädanefter utvidgade varje framsteg av federala trupper mot fienden frihetens domän. Dessutom banade proklamationen vägen för värvning av svarta män i Union Army och Navy, vilket gjorde det möjligt för de befriade att bli befriare. Vid krigets slut hade nästan 200 000 svarta soldater och sjömän kämpat på Unionssidan.ursprungligen väntade Lincoln att avslöja proklamationen tills han kunde göra det efter en facklig militär framgång. Följaktligen den Sept. 22, 1862, efter slaget vid Antietam, hade han utfärdat en preliminär Emancipation proklamation förklara alla slavar fria i de upproriska staterna från och med Jan. 1, 1863. Republikanska avskaffande i norr gladde sig över att Lincoln äntligen hade kastat sin fulla vikt bakom den sak som de hade valt honom för. Även om slavar i söder misslyckades med att göra uppror mycket med undertecknandet av proklamationen, började de långsamt befria sig när fackliga trupper marscherade in i Konfedererat territorium. Mot slutet av kriget lämnade slavar sina tidigare mästare i drivor. De kämpade och odlade grödor för Union Army, utförde andra militära jobb och arbetade i Nordens fabriker. Även om proklamationen inte hälsades med glädje av alla nordbor, särskilt Norra vita arbetare och trupper rädda för jobbkonkurrens från en tillströmning av befriade slavar, hade den den tydliga fördelen att övertyga Storbritannien och Frankrike att undvika officiella diplomatiska förbindelser med konfederationen.även om undertecknandet av Emancipationsproklamationen innebar Lincolns växande beslutsamhet att bevara unionen till varje pris, glädde han sig fortfarande över den etiska korrektheten i sitt beslut. Lincoln erkände på nyårsdagen 1863 att han aldrig ”kände sig mer säker på att jag gjorde rätt än jag gör när jag undertecknade detta papper.”Även om han wafflade om ämnet slaveri under de första åren av sitt ordförandeskap, skulle han därefter bli ihågkommen som ”den stora Emancipatorn.”För konfedererade sympatisörer förstärkte emellertid Lincolns undertecknande av Emancipation-proklamationen deras bild av honom som en hatad despot och inspirerade slutligen hans mord av John Wilkes Booth den 14 April 1865.Emancipationsproklamationen bekräftade slavarnas insisterande på att kriget för unionen måste bli ett krig för frihet. Det tillförde unionens sak moralisk kraft och stärkte unionen både militärt och politiskt. Som en milstolpe längs vägen till slaveriets slutliga förstörelse har Emancipationsproklamationen antagit en plats bland de stora dokumenten om mänsklig frihet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *