Månad: oktober 2021

Articles

Dryad

Dryads är trädnymfer i grekisk mytologi. I grekiska drys betyder’ ek, ’ från en indoeuropeisk rot derew (o) – som betyder ’träd’ eller ’trä’. Således

Read More