Articles

’ Test Able ’ den 1 juli 1946 kl Bikini Atoll:första kärnvapenprovet efter Hiroshima och Nagasaki

det var först efter att Förenta staterna (förenade med Sovjetunionen från 1949) hade genomfört flera hundra mer atmosfäriska kärnvapenprov, bestrålade praktiskt taget alla levande varelser på jorden, att det offentliga trycket ökade, vilket ledde till antagandet av 1963 års partiella Testförbudsfördrag. Dr Louise Reiss och hennes Barntandundersökning hade spelat en viktig roll. Medan detta fördrag drev de flesta kärnvapenprovningar under jorden, gjorde det lite för att begränsa utvecklingen av vapen.

endast 1996 års omfattande Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT) förbjuder alla former av kärnvapenprovning. Även om 184 länder har undertecknat fördraget, varav 168 också har ratificerat, måste det ratificeras av 44 specifika länder – de som innehar kärnteknik vid förhandlingstillfället – för att träda i kraft. Trettiosex länder har redan gjort det, inklusive kärnvapeninnehavarna Frankrike, Ryssland och Storbritannien. De återstående åtta är Kina, Egypten, Iran, Israel och USA, som redan har undertecknat CTBT, liksom Indien, Pakistan och Demokratiska folkrepubliken Korea, som ännu inte har undertecknat och ratificerat.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *