Articles

TARPS Paratransit tjänster Fordonsoperatör

TARTA tjänar samhällen i Maumee, Ottawa Hills, Rossford, Sylvania, Sylvania Township, Toledo och Waterville.
TARTA diskriminerar inte i anställning, tillhandahållande av tjänster och/eller affärsmetoder på grundval av ras, färg, trosbekännelse, religion, kön, civilstånd, nationellt ursprung, sexuell läggning, anor, ålder, militär status och fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. TARTA förbjuder trakasserier på arbetsplatsen, inklusive sexuella trakasserier, samt vedergällning mot anställda.
Alla språkassistanstjänster för Toledo Area Regional Transit Authority program och tjänster, inklusive paratransit funktionella bedömningar och paratransit behörighets överklaganden, tillhandahålls till allmänheten utan kostnad.
Information som finns på denna webbplats kan tillhandahållas i ett alternativt format på begäran. Kontakta kundtjänst på 419-243-RIDE (7433) för att prata med en representant eller maila Informationskoordinatorn på [email protected] TARTA kommer att göra sitt bästa för att tillhandahålla det begärda alternativa formatet inom rimlig tid.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *