Articles

marknadsföringskanaler

marknadsföringskanaler är kanaler som används av alla företag för att nå sina slutkunder. Dessa kanaler är i allmänhet beroende av varandra och interagerar med varandra för att säkerställa att produkten når från företaget till slutkunden.

Innehållsförteckning

Definition av marknadsföringskanaler

marknadsföringskanaler kan definieras som den uppsättning människor, aktiviteter och förmedlande organisationer som spelar en avgörande roll för att överföra ägandet av varorna från produktion eller tillverkning till konsumtionspunkten. I grund och botten är det de olika kanalerna eller plattformarna genom vilka produkterna når konsumenterna eller slutanvändarna. De är också kända som distributionskanaler.

4 typer av marknadsföringskanaler:

marknadsföringskanaler - 1

marknadsföringskanaler - 1

1) tillverkare till konsument

detta är en av de mest enkla och enkla typerna av marknadsföringskanalerna eftersom de producerade varorna når konsumenterna direkt från tillverkarens hus. Det fungerar som kostnadseffektivt och lönsamt för båda berörda parter eftersom det inte finns någon ytterligare inblandning av mellanhänder som återförsäljare, grossister och agenter som tar ut sin provision för att höja det totala priset på produkterna.

exempel på denna marknadsföringskanal : det finns många bagerier och handgjorda chokladmärken som direkt säljer sina konfekt till sina kunder genom sin butik, äter gemensamt eller hemleverans genom orderna på webbplatsen eller sociala medier handtag av bageriägare eller chokladtillverkare.

2) tillverkare till återförsäljare till konsument

denna typ av marknadsföringskanaler är en av de mycket antagna och föredragna kanalerna i branschen. De tillverkare som är specialiserade på tillverkning av shoppingvaror som skor, möbler och modekläder bland annat väljer denna marknadsföringskanal.

exempel på denna marknadsföringskanal : De olika möblerna från tillverkarna i Kina som visas och säljs via de lokala återförsäljarna marknadsförs och distribueras via ovan nämnda kanal. De upphandla möbler objekt direkt från tillverkarna i Kina och sälja den till den lokala marknaden lägga sina vinstmarginaler fästa varumärket importerade möbler.

samma fall gäller för modekläder som har namnet bifogat importerade artiklar från länder som Bangkok, Hong Kong och Korea. Butiksägarna besöker regelbundet tillverkarna i dessa länder för att köpa varorna och sedan komma och sälja till sin lokala målmarknad.

3) tillverkare till grossist till konsument

denna kategori av marknadsföringskanal antas vanligtvis av konsumenter som letar efter bulkköp av de specifika objekten och upphandlar samma från grossisten fungerar ganska enkelt och kostnadseffektivt för dem på grund av skalfördelar faktor plus ingen inblandning av andra mellanhänder. Grossisten minskar kostnaden för konsumenten, såsom servicekostnad eller säljkårskostnad, vilket gör varorna tillgängliga för konsumenten till billigare priser.

exempel på denna marknadsföringskanal : Shopping från fabriksbutikerna i varumärket eller lagerklubbarna där konsumenten måste underteckna medlemskapet hos grossisten för att köpa produkterna till billigare priser.

4) tillverkare till Agent till grossist till återförsäljare till konsument

denna typ av marknadsföringskanal involverar mer än en mellanhand eller mellanhand som gör att varorna når konsumenterna. Agenterna eller mellanhänderna hjälper och hjälper till med försäljningen av varorna och tar ut sin provision från tillverkaren. De är ganska användbara när varorna behöver nå konsumenterna på kort tid.

marknadsföringskanaler

marknadsföringskanaler

Marknadsföringskanalbeslut är de viktigaste besluten av ledningen. En ytterligare nivå om den läggs till distributionskanalen kan öka kostnaderna som vad som helst. Eftersom du måste ge marginaler till distributionskanalen så att de fungerar för dig.

betydelsen av marknadsföringskanaler :

marknadsföringskanaler - 2

marknadsföringskanaler - 2

1) informationsleverantör

den första och främsta aspekten i listan över vikten av marknadsföringskanalerna är att mellanhänder som agenter ger den viktiga och avgörande marknadsinformationen till tillverkaren som hjälper honom att planera sin produktion och andra relaterade affärsstrategier i enlighet därmed. Utvecklingen på marknaden, såsom förändringen av preferenser i konsumentens smak, inträde av nya tillverkare på marknaden, förändring av regeringens politik och de olika prissättningspunkterna för de andra tillverkarna ges till tillverkaren utan extra kostnad på grund av deras förhållande och samarbete med tillverkaren.

2) prisstabilitet

ännu en viktig funktion som utförs av mellanhänderna är att de upprätthåller prisstabiliteten genom att absorbera ökningen tillsammans med att hålla kostnaderna låga och debitera konsumenterna med det gamla priset på produkterna. Deras främsta motiv bakom denna strategi är att ha ett starkt fotfäste på marknaden på grund av slutförandet från de andra mellanhänderna på marknaden.

3) Promotion

en annan aspekt i betydelsen av marknadsföringskanaler är att mellanhänderna utför funktionen att främja tillverkarens varor genom att planera och utforma sina egna försäljningsincitament och kundlojalitetsprogram för att uppnå sina försäljningsmål och ökade marknadsandelsmål. Detta fungerar i slutändan till förmån för tillverkaren och alla parter som är involverade i processen.

4) prisstrategi

eftersom mellanhänderna och agenterna är på försäljningsområdet dagligen och har en grundlig kunskap om marknadsföringsdynamiken och kundpreferenser, frågar många tillverkare efter sitt förslag medan de beslutar om prissättningen av de olika produkterna. Prissättningen och funktionerna hos produkterna anpassas också för olika uppsättningar målmarknader och konsumenter tillsammans med distributionskanalen.

5) matchning av efterfrågan och utbudet av produkterna

den huvudsakliga och betydande funktionen hos mellanhänder och provisionsagenter i marknadsföringskanalerna är att matcha efterfrågan och utbudet av produkterna på målmarknaden. De bör ge tillverkarna den avgörande informationen om hur man monterar varorna för att matcha de riktade konsumenternas smak och preferenser, vilket leder till enkel försäljning och uppnåendet av tillverkarens försäljningsmål.

slutsats

när det gäller de stora tillverkarna av produkterna kräver tillverkarna de väl anpassade och välplanerade marknadsföringskanalerna så att produkterna når slutanvändarna på ett bekvämt och enkelt sätt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *