Articles

TARPS Paratransit Services Operator pojazdu

TARTA obsługuje społeczności Maumee, Ottawa Hills, Rossford, Sylvania, Sylvania Township, Toledo i Waterville.
TARTA nie dyskryminuje w zakresie zatrudnienia, świadczenia usług i/lub praktyk biznesowych ze względu na rasę, kolor skóry, wyznanie, religię, płeć, stan cywilny, pochodzenie narodowe, orientację seksualną, pochodzenie, wiek, status wojskowy oraz niepełnosprawność fizyczną lub umysłową. TARTA zakazuje molestowania w miejscu pracy, w tym molestowania seksualnego, a także odwetu wobec pracowników.
wszystkie usługi pomocy językowej dla programów i usług regionalnych władz tranzytowych obszaru Toledo, w tym oceny funkcjonalne paratransit i odwołania kwalifikacyjne paratransit, są świadczone bezpłatnie.
informacje znajdujące się na tej stronie internetowej mogą być dostarczone w alternatywnym formacie na żądanie. Skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta pod numerem 419-243-RIDE (7433), aby porozmawiać z przedstawicielem lub wysłać wiadomość e-mail do Koordynatora ds. informacji [email protected] TARTA dołoży wszelkich starań, aby dostarczyć żądany alternatywny format w rozsądnym czasie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *