Articles

PMC

dyskusja

ścięgno podkolanowe jest składnikiem złożonego tylno-bocznego rogu kolana . Inne struktury tego regionu to: więzadło poboczne strzałkowe, więzadło podkolanowe, więzadło fabellofibular, więzadło łukowe, środkowe trzecie boczne więzadło torebkowe i ścięgno biodrowe kości udowej (1). Podstawową funkcją ścięgna podkolanowego jest wewnętrzne obracanie kolana, obracając piszczel przyśrodkowo na kości udowej. Odnotowano również, że ścięgno podkolanowe i więzadło podkolanowe są najważniejszymi strukturami zapobiegającymi zewnętrznej rotacji piszczelowej (3). U pacjentów z ostrym obrzękiem kolana i bocznym bólem kolana należy podejrzewać uszkodzenie narządu mięśniowo-ścięgien podkolanowego (4).

typowe urazy ścięgna podkolanowego obejmują oderwanie kości udowej lub pęknięcia mięśniowo-szkieletowe. Zdecydowana większość urazów ścięgna podkolanowego jest związana z innymi urazami więzadła bocznego / tylno-bocznego lub łąkotki, podczas gdy pojedyncze urazy ścięgna podkolanowego stanowią mniej niż 10% (2, 4-7).

przegląd literatury ujawnia kilka doniesień dokumentujących pojedyncze zerwanie lub całkowite pęknięcie ścięgna podkolanowego (4, 8-17) i tylko dwa doniesienia o izolowanym częściowym zerwaniu ścięgna podkolanowego (6, 18). Ponadto, większość przypadków izolowanego oderwania ścięgna podkolanowego bez powiązanego fragmentu osteochondralnego ma tendencję do braku ostatecznych wyników obrazu i są następnie diagnozowane na artroskopii.

obecność rozwidlonego ścięgna podkolanowego, które jest prawidłowym stwierdzeniem wariantowym, była kolejną możliwością rozważaną w naszej diagnostyce różnicowej przypadku 1. W 2009 roku Leal-Blanquet et al. zbadano 1569 artroskopii i znaleziono sześć przypadków z rozwidlonym ścięgnem podkolanowym. Wszystkie sześć przypadków było bezobjawowymi pacjentami, u których nie stwierdzono podtrzymującego badania MRI przed artroskopią (19). Biorąc pod uwagę, że nasza pacjentka była objawowa i miała rozwarstwienie ścięgniste na tyle znaczące, że można je było wykryć na rezonansie magnetycznym, uważamy, że jej wyniki to prawdziwa łza. Skierowano ją na oddział ortopedyczny, gdzie zalecono jej wykonanie zastrzyku sterydowego oraz postępowanie zachowawcze z fizykoterapią.

pacjent w przypadku 2 miał nieprawidłowo zlokalizowane ścięgno podkolanowe położone między udem a piszczelą, co według naszej wiedzy nie zostało wcześniej opisane. Dalsza ocena tylno-bocznego rogu ujawniła również przyśrodkowo przesunięte boczne ciało łąkotki rozciągające się w wycięcie śródpiersia. Spekulujemy, że ten przesunięty łąkotek, tworząc napięcie, które spowodowało wciągnięcie ścięgna do przestrzeni łąkotki, mógł być czynnikiem przyczyniającym się do nieprawidłowego przebiegu ścięgna podkolanowego. Dalej spekulujemy, że ta anomalia mogła być również spowodowana niezwizualizowanym pęknięciem więzadła podkolanowo-łopatkowego, które mogło zakłócać napięcie boczne naturalnie wytwarzane przez ścięgno. Stopień, w jakim nieprawidłowo ułożone ścięgno podkolanowe przyczyniało się do bólu tej pacjentki, jest trudny do zauważenia ze względu na związane z nią łzy łąkotki, ale wydaje się prawdopodobne, że ta nieprawidłowość była istotnym składnikiem jej bólu, biorąc pod uwagę, że przynajmniej w interpretacji MRI pacjentka zdawała się chodzić po ścięgnie podkolanowym. Pacjentkę skierowano na oddział ortopedyczny, jednak nigdy jej nie widziano i nie poddano obserwacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *