Articles

World Tribune

Een essentieel element van veel SGI bijeenkomsten is een verklaring van Nam-myoho-renge-kyo—het meest essentiële aspect van onze praktijk van Nichiren Boeddhisme. Hier zijn twee verklaringen van Nam-myoho-renge-kyo die kunnen worden uittreksel voor gebruik op vergaderingen.

1. Nam-myoho-renge-kyo Is het hart en de essentie van de Lotus Sutra * Nam-myoho-renge-kyo is de kern en essentie van het boeddhisme, de kristallisatie van de wijsheid en kracht van 3000 jaar boeddhistische filosofie en praktijk. Het is de naam van het principe dat aan alle dingen in het universum ten grondslag ligt en bezielt, en de uitdrukking van dat principe of de wet.

Myo betekent ondoorgrondelijk, mystiek of wonderlijk, en ho de Dharma, of de wet. Dit is de reden waarom Nam-myoho-renge-kyo vaak wordt aangeduid als de mystieke, of prachtige, wet.het chanten van Nam-myoho-renge-kyo is ook een praktische manier om de kracht van die wet in onszelf te wekken. Door deze zin te chanten, activeren we in ons leven een slapende kracht en wijsheid die er altijd al is geweest. We noemen dit potentieel onze Boeddha natuur, of ons ware, verlichte zelf, en dit potentieel volledig tot bloei brengen is wat we het bereiken van Boeddhaschap of verlichting noemen. In moderne termen kan Boeddhaschap of verlichting worden omschreven als absoluut, blijvend geluk dat van binnenuit komt.het chanten van Nam-myoho-renge-kyo is een grote verklaring dat de grenzeloze levensstaat van Boeddhaschap in ons leven bestaat. Het is ook een oproep om anderen tot deze waarheid te wekken.ongeveer 3000 jaar geleden ontwaakte Shakyamuni Boeddha in India tot de waarheid dat de eeuwige, allesdoordringende, fundamentele wet van het universum en leven bestond in zijn eigen wezen en in het leven van alle mensen.honderden jaren later, in de 13e eeuw, was de Japanse boeddhistische leraar Nichiren ontroerd en diep bezorgd over het lijden en de conflicten die hij om zich heen zag. Vastbesloten om de ellende van het volk te verlichten, zoekt hij in de Boeddhistische geschriften naar een oplossing. Hij concludeerde dat de ware essentie van Boeddha ‘ s leer en verlichting is vervat in de Lotus Sutra. Nichiren realiseerde zich dat deze soetra de fundamentele wet uitdrukte die niet alleen het hele universum doordrong, maar ook de kern was van zijn eigen leven en het leven van alle mensen.

hoewel de Lotus Sutra deze wet niet specifiek noemt, onthulde Nichiren dat het Nam-myoho-renge-kyo was. Net zoals de naam van een persoon alle aspecten van die persoon bevat, bevat de titel van het 28-hoofdstuk Lotus Sutra—Myoho-renge-kyo—het geheel van zijn diepgaande leer. Nichiren schrijft: “Nam-myoho-renge-kyo is niet alleen de kern van de levensleringen van Boeddha, maar ook het hart, de essentie en het ultieme principe van de Lotus Sutra (“Dit is wat ik hoorde,” de geschriften van Nichiren Daishonin, vol. 1, blz. 860).door Nam-myoho-renge-kyo te chanten, kunnen we de meest prachtige kwaliteiten uit ons leven voortbrengen en een pad instellen om te genieten van het grootste geluk en vervulling.

2. Chanten Is een grote verklaring van onze aangeboren Boeddhaschap

* Myoho-renge-kyo is zowel de titel als de essentie van de Lotus Sutra, en Nam, toegevoegd aan het begin van deze titel, duidt op toewijding aan of het bereiken van eenheid met de fundamentele wet die het vertegenwoordigt. Myoho, de mystieke Wet, ligt ten grondslag aan alle leven en verschijnselen. Renge, wat lotusbloem betekent—waarvan gezegd wordt dat het tegelijkertijd bloeit en zaad— drukt het principe van de simultaneïteit van oorzaak en gevolg uit. Dit betekent dat op het moment dat we Nam-myoho-renge-kyo chanten, we de oorzaak maken om onze aangeboren Boeddha natuur te wekken, dat de natuur onmiddellijk tevoorschijn komt en begint te functioneren in elk aspect van ons leven. Kyo betekent ‘sutra’ of ‘lesgeven’.”Het betekent de stem van een Boeddha, die toegewijd is om mensen naar verlichting te leiden, en de kracht van onze eigen stem om onze aangeboren verlichte natuur voort te brengen en te roepen in anderen.het chanten van Nam-myoho-renge-kyo is een grote verklaring dat de grenzeloze levensstaat van Boeddhaschap in ons leven bestaat. Het is ook een oproep om anderen tot deze waarheid te wekken.* Nichiren Daishonin, een 13e-eeuwse boeddhistische leraar, was overtuigd van de kracht van Nam-myoho-renge—kyo en zong het zelf en leerde anderen hetzelfde te doen. Door zijn niet aflatende inspanningen werd hij geconfronteerd met, verdroeg hij en overwon hij een leven van oppositie en vervolging van de seculiere en religieuze machten van zijn tijd. Als gevolg daarvan belichaamde hij de diepe verlichting van de mystieke wet ten volle in zijn eigen leven. Hij uitte die verlichting in grafische vorm als een mandala, het aanwijzen van het object van devotie (de Gohonzon), zodat alle mensen konden ontwaken en manifesteren Nam-myoho-renge-kyo in hun leven en bereiken Boeddhaschap, net als hij deed.door de wet te openbaren als Nam-myoho-renge-kyo en de Gohonzon in te schrijven, maakte de Daishonin het mogelijk voor alle mensen om onwankelbaar geluk op te bouwen, om zichzelf op het diepste niveau te bevrijden van lijden en waanideeën—die voortkomen uit onwetendheid over de ware aard en kracht van ons leven. Door chanten manifesteren we ons Boeddhaschap, waardoor we lijden op een fundamenteel niveau kunnen oplossen, een staat van duurzaam en onverwoestbaar geluk kunnen ontwikkelen en levens van onovertroffen vreugde kunnen leiden.* Nam-myoho-renge-kyo is niet alleen de titel van een soetra, het drukt de mystieke principes en functies uit die in ons leven aan het werk zijn—het is een uitdrukking van de mystieke wet, die overeenkomt met de intentie en leer van Boeddha om alle mensen naar verlichting te leiden.in antwoord op de vraag of het chanten van Nam-myoho-renge-kyo effectief is, zelfs zonder de betekenis ervan te begrijpen, zegt Nichiren: “wanneer een baby melk drinkt, heeft hij geen begrip van zijn smaak, en toch wordt zijn lichaam van nature gevoed . . . De vijf personages van Myoho-renge-kyo . . . zijn niets anders dan de bedoeling van de hele sutra. Dus, ook al begrijpen de beginners in de boeddhistische praktijk hun betekenis niet, door het beoefenen van deze vijf karakters, zullen ze natuurlijk voldoen aan de intentie van de soetra ‘s” (“op de vier stadia van Geloof en de vijf stadia van de praktijk,” WND-1, 788).* het chanten van Nam-myoho-renge-kyo aan de Gohonzon werkt natuurlijk om de kracht, wijsheid, compassie en levenskracht in ons te wekken. Door deze krachtige zin te chanten, kunnen we alle ontberingen overwinnen en de gelukkigste, mooiste levens creëren.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *