Articles

West Coast National Park

Wildlife in het park omvat grote antilopen zoals eland, red hartebeest, bontebok, kudu, gemsbok, steenbok, bergzebra, duiker en struisvogels in de postberg sectie. Andere kleinere dieren zijn de vleermuisoor vos, caracal, en Cape grijze mangoest.

veel Palearctische trekvogels overwinteren in de lagune tijdens de Zuidelijke zomer, met name in September als soorten aankomen vanaf het noordelijk halfrond, en in Maart als ze in grote aantallen verzamelen om zich te voeden voordat ze de terugtrek ondernemen. Op deze momenten zullen de vogels van en naar hun broedkleed overgaan. De vogels worden naar de huiden geduwd als het waterpeil stijgt met het getij en uiteindelijk moeten ze wegvliegen totdat het getij weer is afgenomen. Rode knot, sanderling, kleine stint, Kemphaan, moeras, Terek en Wulp strandlopers, rode turnstone, geringde en grijze Plevier, greenshank, Euraziatische regenwulp, Euraziatische Wulp en rosse grutto zijn de meest reguliere soorten. Kleine zilverreiger en Zuid-Afrikaanse bergeenden leven en zijn vaak te zien bij de steltlopers, terwijl grote flamingo ‘ s en grote witte pelikaan in dieper water voorkomen. Een geïsoleerde hut ten westen van het Onderwijscentrum Geelbek kijkt uit over een zoutpan waar u de zeldzame kastanjeplevier kunt observeren. Het belang van de lagune voor trekvogels betekent dat het een gebied is dat valt onder de Ramsar-conventie voor het behoud en duurzaam gebruik van wetlands.de fynbos rond de lagune zijn de thuisbasis van de zuidelijke Zwarte korhaan, Kaap doornhoen en francoline met grijze vleugels, Kaap penduline en grijze mees, Zuidelijke miereneter chat, witkeelke en gele kanarie, Karoo leeuwerik, kastanjezanger, bokmakierie en Kaap bunting, die allemaal gemakkelijk te zien zijn. Afrikaanse bruine kiekendief en zwarte Kiekendief jagen door de grond in vieren te verdelen. De kusteilanden aan de monding van de lagune zijn belangrijke broedkolonies voor Kaapse en Hartlaubmeeuw, Jan-van-genten en Afrikaanse pinguïn, evenals aalscholvers en sterns.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *