Articles

Wat is het verschil tussen passief en actief luisteren?

luisteren als proces kan voornamelijk worden geclassificeerd als passief of actief luisteren. We zullen licht werpen op wat de verschillen tussen deze types zijn, en daardoor helpen jullie het concept beter te begrijpen.

Vuurwapeninstructeur op de schietbaan

Wist u dat?

Studies hebben aangetoond dat ongeveer 30% van wat wordt gesproken niet precies wordt geïnterpreteerd zoals we het bedoeld hadden.

luisteren is niet zo eenvoudig als het lijkt, in de zin dat er verschillende nuances aan verbonden zijn. Bijvoorbeeld, wist je dat luisteren van twee soorten kan zijn? Het kan worden gecategoriseerd als actief of passief luisteren. Beide types zijn sterk verschillend en hebben bepaalde kenmerken die de ene van de andere onderscheiden. Terwijl passief luisteren wordt geassocieerd met louter horen, verwijst actief luisteren naar luisteren om te begrijpen.

Dit SocialMettle artikel probeert het verschil tussen actief en passief luisteren uit te leggen, en hoe vaardigheden te ontwikkelen voor actief luisteren.

passief luisteren Vs. actief luisteren

passief luisteren

deze vorm van luisteren verwijst naar iets horen zonder de bedoeling erop te reageren. Het gaat ook om het niet uitvoeren van enige andere activiteit terwijl het luisteren naar de andere persoon, dat wil zeggen, niet reageren op wat wordt gezegd. Passief luisteren is dus niet veel anders dan het’ horen ‘ dat we doen. Daarom is het bij passief luisteren heel goed mogelijk dat onze geest van tijd tot tijd van het onderwerp van discussie afdrijft, of dat waar we naar luisteren wordt gedegradeerd tot een achtergrondgeluid, waarin we denken dat we luisteren naar wat er wordt gezegd, maar in werkelijkheid gewoon dingen voorbij ons brein laten komen.

Luisterlezing

passief luisteren is een eenrichtingsvorm van communicatie, waarbij er geen uitwisseling plaatsvindt met de twee partijen.

voorbeelden:veelvoorkomende voorbeelden van deze vorm van luisteren zijn luisteren naar een lezing, TV kijken of naar de radio luisteren.

actief luisteren

Deze vorm van luisteren verwijst naar het horen van iets met de bedoeling om niet alleen te luisteren om te begrijpen wat er gezegd wordt, maar om ook feedback te geven voor hetzelfde. Het is een tweerichtingsproces waarbij een persoon luistert om te begrijpen en vraagt twijfels of geeft feedback waar nodig.

bij actief luisteren luistert een persoon niet alleen als onderwerp, maar om inzicht te krijgen in wat de boodschap betekent. De persoon is geïnteresseerd in het weten wat de spreker zegt, en daarom luistert hij goed naar de boodschap. Een andere belangrijke factor in deze vorm van luisteren is dat hij niet alleen luistert naar de woorden die worden gezegd, maar ook veel aandacht besteedt aan alle non-verbale vormen van communicatie die plaatsvinden―deze kunnen handgebaren, uitdrukkingen, stemmodulatie, oogcontact en dergelijke omvatten. Door al deze vormen te bestuderen krijgt hij een beter begrip van de boodschap.

naast het luisteren houdt dit proces ook in dat feedback wordt gegeven op plaatsen waar het een beter begrip van de boodschap mogelijk maakt. Zo kan een persoon vragen stellen om antwoorden te krijgen op de twijfels die hij heeft, waardoor zijn begrip beter wordt. Een ander instrument dat vaak wordt gebruikt is het verstrekken van een samenvatting of een parafraseerde versie van wat de ander heeft gesproken, zodat men niet alleen een duidelijker begrip van de boodschap krijgt, maar wanneer de boodschap verkeerd begrepen wordt, of bepaalde factoren ontbreken, is men in staat om een correctie voor hetzelfde te krijgen.

voorbeelden

twee mensen discussie

gemeenschappelijke voorbeelden van deze vorm van luisteren verwijzen naar elk dialoogvenster dat we hebben met mensen, of een open discussie setup.

het ontwikkelen van actieve luistervaardigheden

wil een communicatieproces slagen, dan moeten alle elementen (bericht, afzender, medium, ontvanger, feedback) goed functioneren en op elkaar aansluiten. Daarom speelt actief luisteren een zeer belangrijke rol bij het bepalen van het succes van het communicatieproces. Tenzij de ontvanger het bericht dat wordt gecommuniceerd volledig begrijpt, kan hij geen feedback geven en kan het proces niet worden voltooid. De nadruk ligt daarom altijd op het ontwikkelen van actieve luistervaardigheden in plaats van passieve luistervaardigheden, omdat actief luisteren ervoor zorgt dat de boodschap die wordt verzonden niet tot een louter achtergrondgeluid wordt gedegradeerd, maar volledig wordt begrepen door de luisteraar.

de volgende stappen kunnen worden ondernomen om effectief actief luisteren te ontwikkelen.

handhaaf oogcontact

oogcontact

zorg ervoor dat u oogcontact te allen tijde behoudt. Gebrek aan oogcontact of niet kijken naar de spreker terwijl hij spreekt is niet alleen zeer verontrustend, maar geeft de indruk dat je niet geïnteresseerd bent in wat er wordt gezegd.

laat u niet afleiden

terwijl de spreker aan het praten is, laat geen tekenen zien van rusteloos of afgeleid worden door voortdurend naar uw horloge te kijken, of met uw benen te schudden, of door de kamer te kijken, enz. Dit zal het proces van luisteren en begrijpen wat er gezegd wordt belemmeren.

geef positieve Feedback

zorg ervoor dat u positieve feedback geeft op wat er gezegd wordt via de juiste gebaren zoals het knikken van uw hoofd in bevestiging, het zeggen van ‘um hmm’ als bevestiging, en glimlachen of het onderhouden van de juiste gezichtsuitdrukkingen.

Onderbreek de spreker niet

man die een presentatie geeft zonder onderbreking

Het wordt erg onbeleefd geacht om de spreker midden in de zin te stoppen en vragen te stellen. Bovendien kan dit de spreker ertoe brengen zijn gedachtenspoor te verliezen en te vergeten wat hij zei. Dus, als er twijfels zijn als een luisteraar, moet men een notitie van hetzelfde te maken en krijgen ze verduidelijkt wanneer de tijd is geschikt. In dezelfde geest, maak nooit iemands zinnen voor hen af. Dit lijkt alleen maar alsof je luistert naar ‘reageren’ en niet naar ‘begrijpen’.

verduidelijk twijfels

leraar die student assisteert in een lezing

hoewel men een sessie niet moet onderbreken om zijn vragen/twijfels beantwoord te krijgen, is het nog steeds noodzakelijk dat men zijn / haar twijfels gewist krijgt. Stel vragen om de kwestie te verduidelijken en tot een beter begrip te komen. Dit zal ook de spreker verzekeren dat je goed hebt geluisterd.

parafraseren en samenvatten

een zeer, zeer belangrijk hulpmiddel bij actief luisteren is om te kunnen parafraseren en samenvatten wat de spreker heeft gezegd in uw eigen woorden. Gebruik zinnen als” Dus wat je zegt is…”,”wat mijn begrip hiervan is…”. Wanneer je het samenvat, zorg je voor de nauwkeurigheid van je begrip van de toespraak, zodat als je iets gemist hebt of iets verkeerd begrepen hebt, de spreker je onmiddellijk kan corrigeren.

spreek minder

hoewel de meeste mensen liever zelf praten dan naar iemand anders te luisteren, is dat niet hoe actief luisteren werkt. Hoewel er behoefte is aan praten om samen te vatten wat er gezegd wordt, of om twijfels te verhelderen, moet men begrijpen dat over praten niet het antwoord is. Ook is het niet mogelijk om te praten en te begrijpen op hetzelfde moment, dus men moet vermijden overboord te gaan met het praten.

hoewel het belangrijk is om te begrijpen waarom actief luisteren een belangrijk instrument is in effectieve communicatie, is het net zo belangrijk om deze vorm van luisteren te ontwikkelen. Met de aanwijzingen in dit SocialMettle artikel, het ontwikkelen van actieve luistervaardigheden zal niet een zeer moeilijke taak.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *