Articles

slaap, leren en geheugen

het leerproces en slaap

slaap, leren en geheugen zijn complexe verschijnselen die niet volledig worden begrepen. Echter, dier-en menselijke studies suggereren dat de kwantiteit en kwaliteit van de slaap hebben een diepgaande invloed op het leren en het geheugen. Onderzoek suggereert dat slaap helpt leren en geheugen op twee verschillende manieren. Ten eerste kan een persoon met slaaptekort zijn aandacht niet optimaal richten en kan hij daarom niet efficiënt leren. Ten tweede heeft slaap zelf een rol in de consolidatie van het geheugen, wat essentieel is voor het leren van nieuwe informatie. hoewel de exacte mechanismen niet bekend zijn, worden leren en geheugen vaak beschreven in termen van drie functies. Acquisitie verwijst naar de introductie van nieuwe informatie in de hersenen. Consolidatie vertegenwoordigt de processen waardoor een geheugen stabiel wordt. Recall verwijst naar de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de informatie (bewust of onbewust) nadat deze is opgeslagen.
elk van deze stappen is nodig voor een goede geheugenfunctie. Acquisitie en recall vinden alleen plaats tijdens het waken, maar onderzoek suggereert dat geheugenconsolidatie plaatsvindt tijdens de slaap door het versterken van de neurale verbindingen die onze herinneringen vormen. Hoewel er geen consensus is over hoe slaap dit proces mogelijk maakt, denken veel onderzoekers dat specifieke kenmerken van hersengolven tijdens verschillende stadia van de slaap geassocieerd zijn met de vorming van bepaalde soorten geheugen.

slaap, leren en geheugen (1: 52)

Dr. Robert Stickgold bespreekt hoe slaap een rol speelt in het geheugen, zowel voor als na een nieuwe leersituatie.

Bekijk video

slaap onderzoekers bestuderen de rol van slaap in leren en geheugenvorming op twee manieren. De eerste benadering kijkt naar de verschillende stadia van de slaap (en veranderingen in hun duur) in reactie op het leren van een verscheidenheid van nieuwe taken. De tweede benadering onderzoekt hoe slaaptekort het leren beïnvloedt. Slaaptekort kan totaal zijn (geen slaap toegestaan), gedeeltelijk (vroeg of laat slapen is beperkt), of selectief (specifieke slaapstadia zijn beperkt).

slaapstadia en typen geheugen

verschillende typen herinneringen worden gevormd in nieuwe leersituaties. Wetenschappers onderzoeken of er een relatie is tussen de consolidatie van verschillende soorten herinneringen en de verschillende stadia van slaap.

het vroegste slaap-en geheugenonderzoek richtte zich op declaratief geheugen, dat is de kennis van op feiten gebaseerde informatie, of “wat” we weten (bijvoorbeeld, de hoofdstad van Frankrijk, of wat je gisteravond gegeten hebt). In een onderzoek, individuen die betrokken zijn bij een intensieve taalcursus werden waargenomen om een toename van de snelle-oog-beweging slaap, of REM slaap hebben. Dit is een stadium van slaap waarin dromen het vaakst voorkomt. Wetenschappers veronderstelden dat remslaap een essentiële rol speelde bij het verwerven van geleerd materiaal. Verdere studies hebben gesuggereerd dat REM-slaap betrokken lijkt te zijn bij declaratieve geheugenprocessen als de informatie complex en emotioneel geladen is, maar waarschijnlijk niet als de informatie eenvoudig en emotioneel neutraal is. onderzoekers veronderstellen nu dat slow-wave sleep (SWS), dat diepe, herstellende slaap is, ook een belangrijke rol speelt in het declaratieve geheugen door het verwerken en consolideren van nieuw verkregen informatie. Studies van het verband tussen slaap en declaratief geheugen hebben gemengde resultaten gehad, en dit is een gebied van voortgezet onderzoek.

onderzoek is ook gericht op slaap en de rol ervan in het procedurele geheugen—het onthouden van “hoe” iets te doen (bijvoorbeeld fietsen of piano spelen). REM-slaap lijkt een cruciale rol te spelen in de consolidatie van het procedurele geheugen. Andere aspecten van de slaap spelen ook een rol: motorisch leren lijkt af te hangen van de hoeveelheid lichtere stadia van de slaap, terwijl bepaalde vormen van visueel leren lijken af te hangen van de hoeveelheid en de timing van zowel de diepe, langzame slaap (SWS) en REM-slaap.

de Impact van slaaptekort op leren en prestaties

een ander gebied dat onderzoekers bestuderen is de impact die een gebrek aan voldoende slaap heeft op leren en geheugen. Wanneer we slaaptekort hebben, drijven onze focus, aandacht en waakzaamheid af, waardoor het moeilijker wordt om informatie te ontvangen. Zonder voldoende slaap en rust, kunnen overwerkte neuronen niet langer functioneren om informatie goed te coördineren, en we verliezen ons vermogen om toegang te krijgen tot eerder geleerde informatie.
bovendien kan onze interpretatie van gebeurtenissen worden beïnvloed. We verliezen ons vermogen om goede beslissingen te nemen omdat we de situatie niet langer nauwkeurig kunnen beoordelen, dienovereenkomstig kunnen plannen en het juiste gedrag kunnen kiezen. Het oordeel wordt aangetast. chronisch vermoeid zijn tot het punt van vermoeidheid of uitputting betekent dat we minder waarschijnlijk goed presteren. Neuronen vuren niet optimaal, spieren zijn niet uitgerust en de orgaansystemen van het lichaam zijn niet gesynchroniseerd. Als de aandacht van slaaptekort vervalt, kan dit zelfs tot ongevallen of letsel leiden.
zie slaap, prestaties en Openbare Veiligheid voor meer informatie over hoe slaaptekort de prestaties beïnvloedt.slaap van lage kwaliteit en slaaptekort hebben ook een negatief effect op de stemming, wat gevolgen heeft voor het leren. Veranderingen in de stemming beïnvloeden ons vermogen om nieuwe informatie te verwerven en vervolgens om die informatie te onthouden. Hoewel chronische slaaptekort verschillende individuen op verschillende manieren beïnvloedt (en de effecten zijn niet volledig bekend), is het duidelijk dat een goede nachtrust een sterke invloed heeft op het leren en het geheugen.

Open vragen

hoewel het huidige onderzoek suggereert dat slaap essentieel is voor een goede geheugenfunctie, zijn er onbeantwoorde vragen, zoals op elk gebied van actief wetenschappelijk onderzoek. Bepaalde medicijnen zullen bijvoorbeeld aanzienlijk, zo niet volledig, REM-slaap onderdrukken. Patiënten die deze medicijnen gebruiken, melden echter geen geheugenstoornis. Ook verwondingen of ziekte die laesies aan de hersenstam veroorzaken (en vervolgens de remslaap van een persoon elimineren) hebben niet geresulteerd in een duidelijk verlies van het vermogen om nieuwe herinneringen te vormen. Onderzoek en debat gaan door.

niet alle onderzoekers zijn ervan overtuigd dat slaap een zo prominente rol speelt in geheugenconsolidatie als anderen geloven. In experimenten waarbij dieren een cursus door een ingewikkeld doolhof voltooiden, nam de hoeveelheid remslaap van de dieren toe na het uitvoeren van de taak. Sommige onderzoekers geloven dat de toename van REM slaap weerspiegelt een verhoogde vraag naar de hersenen processen die betrokken zijn bij het leren van een nieuwe taak. Andere onderzoekers hebben echter gesuggereerd dat veranderingen in de hoeveelheid REM-slaap te wijten zijn aan de stress van de taak zelf, in plaats van een functionele relatie met het leren.
onderzoekers zijn eveneens verdeeld met betrekking tot de impact van slaaptekort op leren en geheugen. Ratten presteren bijvoorbeeld vaak veel slechter op leertaken nadat ze selectief van REM-slaap zijn beroofd. Dit suggereert dat REM-slaap noodzakelijk is voor het vermogen van de dieren om het geheugen van hoe de taak uit te voeren te consolideren. Sommige wetenschappers hebben betoogd dat de waargenomen verschillen in het leren zijn eigenlijk niet te wijten aan het gebrek aan REM slaap, maar kan te wijten zijn aan de dieren niet zo goed uitgerust omdat ze werden beroofd van een deel van hun slaap.

samenvatting

volgens veel onderzoekers zijn er aanwijzingen dat verschillende slaapstadia betrokken zijn bij de consolidatie van verschillende soorten herinneringen en dat het gebrek aan slaap iemands leervermogen vermindert. Hoewel open vragen (en debat) blijven bestaan, wijst het algemene bewijs erop dat voldoende slaap elke dag erg belangrijk is voor het leren en het geheugen.

terug naar boven

Deze inhoud is voor het laatst beoordeeld op 18 December 2007

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *