Articles

POLITICO

toen de natie naderde haar derde jaar van burgeroorlog, ondertekende President Abraham Lincoln op deze dag in 1863 de Emancipation Proclamation. Het vijf pagina ’s tellende manifest verklaarde” dat alle personen die als slaven worden gehouden “binnen de opstandige Staten” vrij zijn en voortaan vrij zullen zijn.”

afgezien van de ruime formulering liet het document niettemin slavernij in de loyale grensstaten bestaan. Het stelde ook die delen van de Confederatie vrij die onder federale controle waren gekomen. Het belangrijkste was dat de beloofde vrijheid gebaseerd was op een overwinning van de Unie.

aan het eind van het jaar zag het er niet goed uit voor de Unie. De Zuidelijke troepen hadden de Noordelijke troepen overwonnen in een reeks belangrijke veldslagen. Zowel Groot-Brittannië als Frankrijk waren afwegen of de Confederatie Staten Van Amerika te erkennen als een aparte onafhankelijke natie. in augustus 1862 schreef Lincoln in een brief aan New York Tribune, redacteur Horace Greeley, dat ” my paramount object in this struggle is to save the Union, and it is not either to save or to destroy slavery.”De president hoopte dat het uitroepen van een nationaal beleid van emancipatie een stormloop van de zuidelijke Slaven in de gelederen van de belegerde Unie leger zou stimuleren, waardoor het verstoren van de Confederatie arbeidsintensieve economie.hoewel de proclamatie de slavernij niet beëindigde, veranderde het toch het karakter van de oorlog. Voortaan breidde elke opmars van federale troepen tegen de vijand het domein van vrijheid uit. Bovendien maakte de proclamatie de weg vrij voor de rekrutering van zwarte mannen in het leger en de marine van de Unie, waardoor de bevrijde mensen bevrijders konden worden. Tegen het einde van de oorlog hadden bijna 200.000 zwarte soldaten en matrozen aan de kant van de Unie gevochten.aanvankelijk wachtte Lincoln om de proclamatie te onthullen totdat hij dit kon doen na een militair succes van de Unie. Dienovereenkomstig, op Sept. 22, 1862, na de slag bij Antietam, had hij een voorlopige Emancipatieproclamatie uitgevaardigd, waarbij alle slaven in de opstandige Staten vanaf Jan vrij verklaard werden. 1, 1863. Republikeinse abolitionisten in het noorden verheugden zich dat Lincoln eindelijk zijn volle gewicht had geworpen achter de zaak waarvoor zij hem hadden gekozen. Hoewel slaven in het zuiden er niet in slaagden massaal in opstand te komen met de ondertekening van de proclamatie, begonnen ze langzaam zichzelf te bevrijden toen de noordelijke legers het zuidelijke grondgebied binnen marcheerden. Tegen het einde van de oorlog lieten slaven hun vroegere meesters in drommen achter. Ze vochten en verbouwden gewassen voor het leger van de Unie, voerden andere militaire banen uit en werkten in de fabrieken van het noorden. Hoewel de proclamatie niet met vreugde werd begroet door alle noorderlingen, in het bijzonder Noordelijke blanke arbeiders en troepen die bang waren voor concurrentie op het werk door een toestroom van bevrijde slaven, had het het duidelijke voordeel Groot-Brittannië en Frankrijk ervan te overtuigen om uit de officiële diplomatieke betrekkingen met de Confederatie te blijven.hoewel de ondertekening van de Emancipation Proclamation Lincoln ‘ s groeiende vastberadenheid om de Unie ten koste van alles te behouden betekende, verheugde hij zich nog steeds over de ethische juistheid van zijn beslissing. Lincoln toegegeven op New Year ’s Day in 1863 dat hij nooit” voelde meer zeker dat ik goed deed, dan ik doe in het ondertekenen van dit document.”Hoewel hij in de eerste jaren van zijn presidentschap weifelde over het onderwerp slavernij, zou hij daarna herinnerd worden als “de grote Emancipator. Lincoln ‘ s ondertekening van de Emancipation Proclamation versterkte echter hun beeld van hem als een gehate despoot en inspireerde uiteindelijk zijn moord door John Wilkes Booth op 14 April 1865.de Emancipatieproclamatie bevestigde de eis van slaven dat de oorlog voor de Unie een oorlog voor vrijheid moet worden. Het voegde morele kracht toe aan de zaak van de Unie en versterkte de Unie zowel militair als politiek. Als een mijlpaal op de weg naar de definitieve vernietiging van de slavernij, heeft de Emancipatieproclamatie een plaats ingenomen onder de grote documenten van de menselijke vrijheid.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *