Articles

Spenningskilde

som en introduksjon kan vi gå Gjennom Den Elektriske kilden. Det er bare en enhet som kan levere elektrisk kraft til en tilkoblet krets. De kan være en strømkilde eller En Spenningskilde. Her kan vi diskutere om spenningskilden som er mest brukt. Spenningskilde er faktisk et passivt element som kan skape en kontinuerlig kraft for bevegelse av elektroner gjennom ledningen der den er koblet til. Det er vanligvis en to-terminal enhet.

Typer Spenningskilde

  • Uavhengig Spenningskilde: De er av to typer-Direkte Spenningskilde og Vekselstrømskilde.
  • Avhengig Spenningskilde: De er Av to typer – Spenningsstyrt Spenningskilde og Strømstyrt Spenningskilde.

Uavhengig Spenningskilde

spenningskilden som kan levere jevn spenning (fast eller variabel med tiden) til kretsen, og den er ikke avhengig av andre elementer eller mengder i kretsen.

Direkte Spenningskilde eller Tid Invariant Spenningskilde

spenningskilden som kan produsere eller levere konstant spenning som utgang betegnes Som Direkte Spenningskilde. Strømmen av elektroner vil være i en retning som er polaritet vil alltid være den samme. Bevegelsen av elektroner eller strøm vil alltid være i en retning. Verdien av spenningen vil ikke endres med tiden. EKSEMPEL: DC generator, batteri, Celler etc.

Vekselstrømskilde

spenningskilden som kan produsere eller levere vekselstrøm som utgang betegnes Som Vekselstrømskilde. Her blir polariteten reversert med jevne mellomrom. Denne spenningen får strømmen til å strømme i en retning for en tid og deretter i en annen retning for en annen gang. Det betyr at det er tid varierende. Eksempel: DC TIL AC omformer, Dynamo etc.

Avhengig Eller Kontrollert Spenningskilde

spenningskilden som leverer en utgangsspenning som ikke er stabil eller fast, og det avhenger alltid av andre mengder som spenning eller strøm i noen annen del av kretsen kalles avhengig spenningskilde. De har fire terminaler. Når spenningskilden avhenger av spenning i en annen del av kretsen, kalles Den Spenningsstyrt Spenningskilde (VCVS). Når spenningskilden avhenger av strøm i en annen del av kretsen, kalles Den Strømstyrt Spenningskilde (CCVS) (vist i figur nedenfor).

Ideell Spenningskilde

spenningskilden som kan levere konstant spenning til kretsen, og det er også referert til som uavhengig spenningskilde som den er uavhengig av strømmen som kretsen trekker. Verdien av intern motstand er null her. Det vil si at ingen kraft er bortkastet på grunn av intern motstand. Til tross for lastmotstanden eller strømmen i kretsen, vil denne spenningskilden gi jevn spenning. Den fungerer som en 100% effektiv spenningskilde. All spenningen til den ideelle spenningskilden kan falle perfekt til lasten i kretsen.

for å forstå den ideelle spenningskilden, kan vi ta et eksempel på en krets vist ovenfor. Batteriet som vises her er en ideell spenningskilde som gir 1.7 V. den interne motstanden RIN = 0Ω. Motstandsbelastningen I kretsen RLOAD = 7Ω Her kan vi se lasten vil motta alle 1.7 V av batteriet.

Ekte Eller Praktisk Spenningskilde

Deretter kan vi vurdere en krets med praktisk spenningskilde som har en intern motstand PÅ 1Ω i den samme kretsen som er forklart ovenfor. På grunn av den interne motstanden vil det være liten mengde spenningsfall i RIN. Så vil utgangsspenningen reduseres til 1,49 V fra 1,7 V. så i praktiske tilfeller vil det bli reduksjon i kildespenning på grunn av den interne motstanden.

Vi kan nå konkludere med at den ideelle spenningskilden holdes som modeller, og den virkelige spenningskilden er laget med minimum intern motstand for å få spenningskilden nær den ideelle med minimum strømtap.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *