Articles

marketingkanaler

marketingkanaler er kanaler, der bruges af enhver virksomhed til at nå deres slutkunder. Disse kanaler er generelt indbyrdes afhængige af hinanden og interagerer med hinanden for at sikre, at produktet når fra virksomheden til slutkunden.

Indholdsfortegnelse

Definition af marketingkanaler

marketingkanaler kan defineres som sæt af mennesker, aktiviteter og formidlende organisationer, der spiller en afgørende rolle i overførslen af ejendomsretten til varerne fra produktions-eller fremstillingspunktet til forbrugsstedet. Dybest set er de de forskellige kanaler eller platforme, hvorigennem produkterne når ud til forbrugerne eller slutbrugerne. De er også kendt som distributionskanaler.

4 typer af marketingkanaler:

marketingkanaler - 1

marketingkanaler - 1

1) producent til forbruger

dette er en af de mest enkle og ubesværede typer af marketingkanalerne, da de producerede varer når ud til forbrugerne direkte fra producentens hus. Det fungerer som omkostningseffektivt og rentabelt for begge de involverede parter, da der ikke er nogen yderligere involvering af mellemmændene som detailhandler, grossister og agenter, der opkræver deres provision, der øger den samlede pris på produkterne.

eksempel på denne marketingkanal : der er mange bagerier og håndlavede chocolatier-mærker, der direkte sælger deres konfekt til deres kunder gennem deres butik, spise fælles eller hjemmelevering gennem ordrer placeret på hjemmesiden eller sociale mediehåndtag fra bagerejerne eller chocolatierne.

2) producent til forhandler til forbruger

denne type marketingkanaler er en af de meget adopterede og foretrukne kanaler i branchen. De producenter, der specialiserer sig i fremstilling af shopping varer såsom sko, møbler og mode apparels blandt andre vælger denne markedsføring kanal.

eksempel på denne marketingkanal : De forskellige møbler fra producenterne i Kina, der vises og sælges gennem de lokale detailhandlere, markedsføres og distribueres gennem ovennævnte kanal. De anskaffer møblerne direkte fra producenterne i Kina og sælger det til det lokale marked og tilføjer deres fortjenstmargener, der vedhæfter varemærket på importerede møbler.

samme sag gælder for mode apparels med navnet vedhæftet importerede varer fra lande som Bangkok, Hong Kong og Korea. Detailbutikejere besøger regelmæssigt producenterne i disse lande for at købe varerne og derefter komme og sælge til deres lokale målmarked.

3) producent til grossist til forbruger

denne kategori af markedsføringskanal er normalt vedtaget af forbrugerne, der kigger efter bulkkøb af de specifikke varer og anskaffer det samme fra grossisten, fungerer ganske let og omkostningseffektivt for dem på grund af stordriftsfordelingen plus ingen involvering af andre formidlere. Grossisten reducerer omkostningerne for forbrugeren, såsom serviceomkostninger eller salgsstyrkeomkostninger, der gør varerne tilgængelige for forbrugeren til billigere priser.

eksempel på denne marketingkanal : Shopping fra fabriksforretningerne til mærket eller lagerklubberne, hvor forbrugeren skal underskrive medlemskabet med Grossisten for at købe produkterne til billigere priser.

4) producent til Agent til grossist til detailhandler til forbruger

denne type marketingkanal involverer mere end en mellemmand eller mellemmand, der får varerne til at nå ud til forbrugerne. Agenterne eller mellemmændene hjælper og hjælper med salget af varerne og opkræver deres provision fra producenten. De er meget nyttige, når varerne skal nå forbrugerne på kort tid.

marketingkanaler

marketingkanaler

marketingkanalbeslutninger er de vigtigste beslutninger af ledelsen. Et ekstra niveau, hvis det tilføjes til distributionskanalen, kan øge omkostningerne som noget. Fordi du er nødt til at give marginer til distributionskanalen, så de fungerer for dig.

betydningen af marketingkanaler :

Marketing Channels - 2

Marketing Channels - 2

1) Information provider

det første og vigtigste aspekt på listen over Marketingkanalernes betydning er, at mellemmændene som agenter leverer den vitale og afgørende markedsinformation til producenten, der hjælper ham med at planlægge sin produktion og andre relaterede forretningsstrategier i overensstemmelse hermed. Udviklingen på markedet, såsom ændringen i præferencer i smagen af forbrugeren, indtræden af nye producenter på markedet, skift i regeringens politikker, og de forskellige prispunkter for de andre producenter gives til producenten uden yderligere omkostninger på grund af deres forhold og samarbejde med producenten.

2) prisstabilitet

endnu en vigtig funktion, der udføres af mellemmændene, er, at de opretholder prisstabiliteten ved at absorbere stigningen sammen med at holde omkostningerne lave og opkræve forbrugerne med den gamle pris på produkterne. Deres hovedmotiv bag denne strategi er at have et stærkt fodfæste på markedet på grund af færdiggørelsen fra de andre mellemmænd på markedet.

3) Promotion

et andet aspekt i betydningen af marketingkanaler er, at mellemmændene udfører funktionen til at fremme producentens varer ved at planlægge og designe deres eget salgsincitament og kundeloyalitetsprogrammer for at nå deres salgsmål og øgede markedsandelsmål. Dette fungerer i sidste ende til gavn for producenten og alle de involverede parter i processen.

4) prisstrategi

da mellemmændene og agenterne dagligt er på salgsfeltet og har en grundig viden om markedsføringsdynamikken og kundepræferencerne, beder mange producenter om deres forslag, mens de beslutter sig for prisfastsættelsen af de forskellige produkter. Prissætningen og funktionerne i produkterne tilpasses også til de forskellige sæt målmarkeder og forbrugere sammen med distributionskanalen.

5) matchende efterspørgsel og udbud af produkterne

mellemmænds og kommissionsagenters vigtigste og væsentlige funktion i marketingkanalerne er at matche efterspørgslen og udbuddet af produkterne på målmarkedet. De bør give producenterne de afgørende oplysninger om, hvordan varerne samles, så de passer til de målrettede forbrugers smag og præferencer, hvilket resulterer i let salg og opnåelse af producentens salgsmål.

konklusion

i tilfælde af de store producenter af produkterne kræver producenterne de veljusterede og korrekt planlagte marketingkanaler, så produkterne når ud til slutbrugerne på en bekvem og ubesværet måde.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *