Articles

warunkowe testy na obecność narkotyków informacje

wyniki testów na obecność narkotyków mogą wpłynąć na Twoją przyszłość. Jest to szczególnie ważne, jeśli jesteś przestępcą w okresie próbnym lub warunkowym. Sąd zazwyczaj określa pewne warunki, które powinny być ściśle przestrzegane przez sprawcę w okresie próbnym lub warunkowym, w tym przestrzeganie godzin policyjnych, nieposiadanie broni palnej, zatrudnienie i nie spożycie napojów alkoholowych i narkotyków.

procedury testowania na obecność narkotyków w okresie próbnym

okresowe testowanie na obecność narkotyków w okresie warunkowym jest zwykle nakazywane przez sąd dla przestępców, którzy mają szansę na okres próbny. Wybrana metoda testowania narkotyków będzie się różnić w zależności od historii sprawcy i wiary udzielonej im przez Sąd.

procedury testowania narkotyków w okresie próbnym są następujące:

 • sprawca zostaje zwolniony warunkowo i nakazuje poddanie się losowym testom narkotykowym
 • Powiatowy Urząd ds. zwolnień warunkowych powiadomi sprawcę za pośrednictwem Elmo electric monitoring, aby natychmiast przetestować lek
 • sprawca zamówi test narkotykowy i przekaże próbkę do najbliższej lokalizacji testów narkotykowych SAMHSA
 • przebieg działania zależy od wyników testów narkotykowych otrzymanych z laboratorium

sprawcy zwolnienia warunkowego są ściśle monitorowani przez kuratorów i są zobowiązani do regularnego poddawania się losowym testom narkotykowym w celu określić ich zgodność z warunkami ustalonymi przez prawo. Przestrzeganie tych warunków może być jednak trudne dla większości ludzi, zwłaszcza tych, którzy mają już narkotyki w swoich systemach, więc uciekają się do niewiarygodnych środków, aby uniknąć wykrycia podczas testów narkotykowych w miejscu pracy, a nawet losowych testów narkotykowych.

najczęściej testowane leki

do najczęściej testowanych leków należą:

 • alkohol (ALC)
 • amfetaminy (AMP)
 • Marihuana (THC)
 • kokaina (COC)
 • opiaty (OPI)
 • benzodiazepiny (BZO)
 • barbiturany (BAR)
 • Fentanyl (FEN)

NIDA 5 testów narkotykowych są często zamawiane przez zakłady poprawcze, które testują metabolity AMP, COC, OPI, PCP i THC. Jednak wraz ze wzrostem dostępności leków syntetycznych warto rozważyć test narkotykowy na obecność fentanylu na zwolnieniu warunkowym.

kuratorzy zakładów poprawczych preferują stosowanie testów na obecność narkotyków w moczu w postaci kubków do badań na obecność narkotyków dla członków Kuratorium. Ponieważ nadużywanie alkoholu jest jednym z głównych problemów wśród przestępców, test wacików alkoholowych może być również wydany w celu pomiaru bezpośredniego spożycia alkoholu.

nieudane testy narkotykowe podczas zwolnienia warunkowego

próby zafałszowania próbek w celu uniknięcia wykrycia podczas losowych testów narkotykowych są poważnym przestępstwem. Sąd uznaje próbę oszukania testu narkotykowego za naruszenie warunków zwolnienia warunkowego, które są w miarę równe niepowodzeniu w wyniku zażywania narkotyków.

Jednak nowoczesne testy narkotykowe mają wbudowane zafałszowanie, aby zidentyfikować wszelkie próby oszukiwania.

w dzisiejszych czasach łatwo jest wiedzieć, czy próbka moczu została zmieniona lub rozcieńczona poprzez określenie poziomu kreatyniny. Próbki moczu w kolorze białym są również poddawane dokładniejszej kontroli ze strony firm testujących narkotyki, ponieważ często wskazuje się, że próbka została rozcieńczona.

Możesz wierzyć we wszystkie mity krążące wokół o tym, jak przejść testy narkotykowe, maskując stosowanie narkotyków we krwi, ale nie ma sposobu, aby oszukać firmy testujące leki. Władze przeprowadzają losowe testy narkotykowe szczególnie dla przestępców na zwolnieniu warunkowym, biorąc pod uwagę, że jest to tylko przywilej przyznany przez sąd, a nie prawo. Wcześniejsze zwolnienie przestępcy z więzienia podlega kilku ograniczeniom, a jednym z nich może być zażywanie narkotyków. Dlatego należy poważnie traktować testy narkotykowe, jeśli chcesz pozostać w łaskach sądu.

Jeśli przestałeś używać narkotyków, ale nadal nie jesteś pewien, że zdasz test narkotykowy z tego czy innego powodu, podejmij dodatkowe środki ostrożności, upewniając się, że oddajesz mocz kilka razy przed otrzymaniem próbki. Nigdy nie podawaj pierwszego moczu na dzień, ponieważ jest najbrudniejszy.

odmowa wykonania testu na obecność narkotyków na zwolnieniu warunkowym

Jeśli zwolniony warunkowo odmawia dostarczenia próbki do losowych testów na obecność narkotyków, jest on odpowiedzialny za sankcje i / lub usunięcie ze zwolnienia warunkowego w wyniku nieprzestrzegania warunków nakazanych przez Sąd. Test narkotykowy może wyeliminować przestępców, zanim dostarczą próbkę do analizy.

Departament Więziennictwa stanu Idaho uważa odmowę sprawcy podania próbki jego moczu, a także akt manipulacji próbką moczu za taki sam, jak uzyskanie pozytywnego wyniku.

Massachusetts Community of Corrections wymaga od przestępców warunkowych i warunkowych poddania się losowym testom narkotykowym w celu zapewnienia bezpieczeństwa społeczności.

korzyści z używania warunkowego testu narkotykowego

testy narkotykowe są prawie niezawodne. Podejmuje się wszelkie środki ostrożności, aby upewnić się, że wyniki natychmiastowego testu narkotykowego są wiarygodne.

Wymaganie losowych testów narkotykowych może być zapobiegawczą taktyką przeciwko używaniu narkotyków, gdy przyznano zwolnienie warunkowe. Kuratorzy chcą, aby ich zwolnieni warunkowo odnosili sukces, a testowanie narkotyków jest jednym ze sposobów, aby pomóc w osiągnięciu tego celu.

testowanie narkotyków w celu zwolnienia warunkowego jest również jedną z najtańszych metod utrzymania zgodności w systemie korekcyjnym. W szczególności wyniki potwierdzeń są dopuszczalne jako dowód w postępowaniu sądowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *