Articles

kanały marketingowe

kanały marketingowe są kanałami używanymi przez każdą firmę w celu dotarcia do swoich klientów końcowych. Kanały te są na ogół współzależne od siebie i współdziałają ze sobą, aby zapewnić, że produkt dociera od firmy do klienta końcowego.

spis treści

definicja kanałów marketingowych

kanały marketingowe można zdefiniować jako zbiór osób, działań i organizacji pośredniczących, które odgrywają kluczową rolę w przeniesieniu własności towaru z punktu produkcji lub wytwarzania do punktu konsumpcji. Zasadniczo są to różne kanały lub platformy, za pośrednictwem których produkty docierają do konsumentów lub użytkowników końcowych. Są one również znane jako kanały dystrybucji.

4 rodzaje kanałów marketingowych:

kanały marketingowe - 1

kanały marketingowe - 1

1) producent do konsumenta

jest to jeden z najprostszych i najprostszych rodzajów kanałów marketingowych, ponieważ produkowane towary docierają do konsumentów bezpośrednio z domu producenta. Działa to jako opłacalne i opłacalne dla obu zaangażowanych stron, ponieważ nie ma dalszego zaangażowania pośredników, takich jak Detalista, hurtownik i agenci, którzy pobierają prowizję, zwiększając ogólną cenę produktów.

przykład tego kanału marketingowego : istnieje wiele piekarni i ręcznie robionych marek czekoladowych, które bezpośrednio sprzedają swoje wyroby swoim klientom za pośrednictwem sklepu, jedzenia jointa lub dostawy do domu za pośrednictwem zamówień złożonych na stronie internetowej lub uchwytach mediów społecznościowych właścicieli piekarni lub cukierników.

2) Producent do detalisty do konsumenta

ten rodzaj kanałów marketingowych jest jednym z wysoko przyjętych i preferowanych kanałów w branży. Producenci, którzy specjalizują się w produkcji towarów handlowych, takich jak buty, meble i odzież moda między innymi zdecydować się na ten kanał marketingowy.

przykład tego kanału marketingowego : Różne elementy mebli od producentów z Chin, które są wyświetlane i sprzedawane za pośrednictwem lokalnych sprzedawców detalicznych, są sprzedawane i dystrybuowane za pośrednictwem wyżej wymienionego kanału. Nabywają meble bezpośrednio od producentów w Chinach i sprzedają je na lokalny rynek, dodając marże zysku, dołączając markę importowanych mebli.

ten sam przypadek dotyczy odzieży modowej z dołączoną nazwą importowanych przedmiotów z krajów takich jak Bangkok, Hongkong i Korea. Właściciele butików detalicznych regularnie odwiedzają producentów w tych krajach, aby kupić przedmioty, a następnie przyjść i sprzedać je na lokalnym rynku docelowym.

3) Producent do hurtownika do konsumenta

ta kategoria kanału marketingowego jest zwykle przyjmowana przez konsumentów, którzy szukają hurtowych zakupów konkretnych produktów i zamawiają to samo od hurtownika, co jest dla nich dość łatwe i opłacalne ze względu na efekt skali plus brak zaangażowania innych pośredników. Hurtownik obniża koszty ponoszone przez konsumenta, takie jak koszt usługi lub koszt siły sprzedaży, dzięki czemu produkty są dostępne dla konsumenta po niższych stawkach.

przykład tego kanału marketingowego : zakupy w punktach sprzedaży fabrycznej marki lub klubach magazynowych, w których konsument musi podpisać członkostwo w hurtowni, aby kupić produkty po niższych cenach.

4) producent do Agenta do hurtownika do detalisty do konsumenta

ten rodzaj kanału marketingowego obejmuje więcej niż jednego pośrednika lub pośrednika, dzięki czemu towary docierają do konsumentów. Agenci lub pośrednicy pomagają i pomagają w sprzedaży towarów i pobierają prowizję od producenta. Są one bardzo pomocne, gdy towary muszą dotrzeć do konsumentów w krótkim czasie.

kanały marketingowe

kanały marketingowe

decyzje dotyczące kanałów marketingowych są najważniejszymi decyzjami kierownictwa. Jeden dodatkowy poziom, jeśli zostanie dodany do kanału dystrybucji, może zwiększyć koszty jak wszystko. Ponieważ musisz dać marże kanałowi dystrybucji, aby działały dla Ciebie.

Znaczenie kanałów marketingowych :

kanały marketingowe - 2

kanały marketingowe - 2

1) dostawca informacji

pierwszym i najważniejszym aspektem na liście znaczenia kanałów marketingowych jest to, że pośrednicy, tacy jak agenci, dostarczają producentowi istotnych i kluczowych informacji rynkowych, które pomagają mu odpowiednio zaplanować produkcję i inne powiązane strategie biznesowe. Zmiany na rynku, takie jak zmiana preferencji w smaku konsumenta, wejście nowych producentów na rynek, zmiana polityki rządu i różne punkty cenowe innych producentów są przekazywane producentowi bez żadnych dodatkowych kosztów ze względu na ich relacje i współpracę z producentem.

2) stabilność ceny

kolejną ważną funkcją, która jest wykonywana przez pośredników, jest utrzymanie stabilności ceny poprzez absorpcję przyrostu wraz z utrzymaniem kosztów ogólnych na niskim poziomie i obciążanie konsumentów starą ceną produktów. Ich głównym motywem tej strategii jest silne przyczółek na rynku ze względu na zakończenie od innych pośredników na rynku.

3) Promocja

kolejnym aspektem znaczenia kanałów marketingowych jest to, że pośrednicy pełnią funkcję promowania towarów producenta, planując i projektując własne programy motywacyjne do sprzedaży i lojalnościowe dla klientów, aby osiągnąć swoje cele sprzedażowe i zwiększyć udział w rynku. Ostatecznie działa to z korzyścią dla producenta i wszystkich stron zaangażowanych w proces.

4) strategia cenowa

ponieważ pośrednicy i agenci są na co dzień w dziedzinie sprzedaży i mają dogłębną wiedzę na temat dynamiki marketingu i preferencji klientów, wielu producentów prosi o ich sugestie, decydując się na wycenę różnych produktów. Ceny i funkcje produktów są również dostosowane do różnych grup docelowych rynków i konsumentów wraz z kanałem dystrybucji.

5) dopasowanie popytu i podaży produktów

główną i znaczącą funkcją pośredników i agentów Komisji w kanałach marketingowych jest dopasowanie popytu i podaży produktów na rynku docelowym. Powinny one dostarczać producentom kluczowych informacji na temat sposobu montażu towarów w taki sposób, aby odpowiadały gustom i preferencjom docelowych konsumentów, co przekłada się na łatwość sprzedaży i osiągnięcie celów sprzedażowych producenta.

wnioski

w przypadku dużych producentów produktów producenci wymagają dobrze dopasowanych i odpowiednio zaplanowanych kanałów marketingowych, aby produkty docierały do użytkowników końcowych w wygodny i łatwy sposób.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *